صفحه اصلی → Netherlands → Friesland
Friesland

نامهای دیگر: Friesland, Friesland

Leeuwarden

نامهای دیگر: Leeuwarden,Leewarden,Leuvarden,Lieuwarden,Liewarde,Ljouwert,lu fa deng,lywwardn,rewaruden,Леуварден,لیوواردن,レーワルデン,吕伐登, Leeuwarden

Gemeente Smallingerland

نامهای دیگر: Gemeente Smallingerland,Gemeente Smellingerlan,Gemeente Smellingerlân,Smallingerland,Smellingerlan,Smellingerlân, Gemeente Smallingerland

Drachten

نامهای دیگر: Drachten,Drakhten,Драхтен, Drachten

Heerenveen

نامهای دیگر: Heerenveen,Hereveen,It Hearrenfean,Kherenven,Херенвен, Heerenveen

Sneek

نامهای دیگر: Sneek,Snek,Snits,Снек, Sneek

Wolvega

نامهای دیگر: Vol'vega,Wolvega,Вольвега, Wolvega

Gemeente Dantumadiel

نامهای دیگر: Dantumadeel,Dantumadiel, Gemeente Dantumadiel

Harlingen

نامهای دیگر: Harlingen,Harns, Harlingen

Dokkum

نامهای دیگر: Dokkum, Dokkum

Franeker

نامهای دیگر: Franeker,Frjentsjer, Franeker

Joure

نامهای دیگر: De Jouwer,Joure, Joure

Camminghaburen

نامهای دیگر: Camminghaburen

Burgum

نامهای دیگر: Bergum,Burgum, Burgum

Lemmer

نامهای دیگر: De Lemmer,Lemmer, Lemmer

Bolsward

نامهای دیگر: Boalsert,Bolsward, Bolsward

Huizum

نامهای دیگر: Huizum, Huizum

Stiens

نامهای دیگر: Stiens

Gorredijk

نامهای دیگر: De Gordyk,Gorredijk, Gorredijk

Bilgaard

نامهای دیگر: Bilgaard,Bilgaerd, Bilgaard

Online Dating

Singles. Date and find singles is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.

Hotels

, hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in